تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 10:3 | نویسنده : مهدی |تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 10:3 | نویسنده : مهدی |تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 10:1 | نویسنده : مهدی |
تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 9:57 | نویسنده : مهدی |تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 9:55 | نویسنده : مهدی |تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 9:51 | نویسنده : مهدی |
تاريخ : چهارشنبه هفتم خرداد 1393 | 10:24 | نویسنده : مهدی |
 تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:39 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:38 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:37 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:36 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:35 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:33 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:28 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:27 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 | 10:26 | نویسنده : مهدی |

سلام و تبریک سال نو به تمامی هموطنان عزیزپ

چندوقتی بود سرمون خیلی شلوغ بود

در ایام عید سه تا بازی با بچه های جیرفت داشتیم

بازی اولمون خروس چیل بود که حریفش رو فراری داد و برای بچه های جیرفت یک چهارم حساب کردیم.

بازی دوم کرگدن بود که دیماه یک میدان از بچه های جیرفت برده بود و این بار قهرمان میناب را آورده بودن که کرگدن قهرمان میناب را در هفت دقیقه متلاشی کرد. فیلم جنگ موجود می باشد و به زودی و سر فرصت به رو وب می ذارم.

و بازی سوم تاج سنگ سه دانگ از ما و باخروس چهار دانگ از جیرفت بود که گر این بازی را قبول نمی کردیم دوستان گرو نمی کردن که خروس ما باخت و پول کامل دادیم

با تشکر از دوستانی که به ما سر می زنند.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 | 18:9 | نویسنده : مهدی |تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 | 12:24 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه یازدهم اسفند 1392 | 12:36 | نویسنده : مهدی |تاريخ : شنبه سوم اسفند 1392 | 17:51 | نویسنده : مهدی |تاريخ : شنبه سوم اسفند 1392 | 17:46 | نویسنده : مهدی |تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 17:38 | نویسنده : مهدی |تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 17:25 | نویسنده : مهدی |تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 | 17:22 | نویسنده : مهدی |

گرو کرگدن از بم و تاج مهر از جیرفت28دی ماه 92

کرگدن در اولین میدان خود در بم که حریفش تاج مهر جیرفت بود تمام تاوان گرفت  قبل از جنگ خیلی از دوستان اعتقاد داشتن که کرگدن به آب اول هم نمی رسه که خوشبختانه میدون رو با سر بلندی بیرون اومد که در این جنگ یک چشم تاج مهر حریف کور شد حدود دو ساعت جنگ طول کشید. تاريخ : شنبه پنجم بهمن 1392 | 11:51 | نویسنده : مهدی |تاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | 11:48 | نویسنده : مهدی |تاريخ : پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | 11:45 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه پانزدهم دی 1392 | 19:20 | نویسنده : مهدی |
تاريخ : یکشنبه پانزدهم دی 1392 | 19:5 | نویسنده : مهدی |تاريخ : یکشنبه پانزدهم دی 1392 | 19:0 | نویسنده : مهدی |
  • ما استواریم
  • سه راهی
  • بازی روز دنیا